Diensten

Tekstbureau Noord levert de volgende diensten:

Tekstcorrectie: hierbij wordt de tekst op zinsniveau nagelopen op spelfouten, grammaticale fouten en interpunctiefouten. Na een dergelijke correctieronde kun je er zeker van zijn dat je voltooide deelwoorden niet meer eindigen op ‘dt’, dat alle zinnen met een hoofdletter beginnen en dat alle puntjes op de ‘i’ staan, en uiteraard aan het eind van iedere zin.

IMG_1336kleinTekstredactie: hierbij wordt vooral gelet op de rode draad in de tekst: kent de tekst een logische opbouw, zijn de verbanden tussen zinnen, alinea’s en hoofdstukken duidelijk en wordt de boodschap via de tekst helder en ondubbelzinnig gecommuniceerd. Ook de lay-out wordt hierbij niet vergeten.

Herschrijven: soms is het zinvol om een tekst (deels) te herschrijven, zodat deze begrijpelijker wordt, of om stukken tekst samen te voegen tot een logisch en prettig leesbaar geheel.

Advies op maat: maatwerk is altijd mogelijk, in overleg. Als je bijvoorbeeld je eigen schrijfstijl wilt verbeteren, is het mogelijk je teksten aan Tekstbureau Noord voor te leggen om ze te laten screenen. Je ontvangt dan een analyse van je sterke en zwakke punten, met een duidelijke toelichting en toegankelijke taaltips. Taalfouten maken is daarna niet meer nodig!