Tarieven

De ene tekst is de andere niet en de ene schrijver beheerst het Nederlands beter dan de andere. Bij Tekstbureau Noord wordt daarom met vaste tarieven gewerkt. Daarbij betalen studenten voor het nakijken van werkstukken en scripties een vast bedrag per woord (bovenop een starttarief per tekst), zodat de kosten van deze nakijkservice vooraf al duidelijk zijn.

Voor welke dienst je ook kiest, we maken vooraf een vaste prijsafspraak. Voor bedrijven en particulieren maak ik een inschatting van het aantal uren dat met de opdracht gemoeid is. Dit doe ik op basis van een beoordeling van een representatief gedeelte van de betreffende tekst. Op basis daarvan maken we een prijsafspraak, waarbij geldt dat onverhoopt meerwerk niet wordt gefactureerd. Bovendien zijn eventuele contactmomenten bij de prijs inbegrepen. Dat is de service van Tekstbureau Noord.

Als het prijsvoorstel akkoord is, en de opdrachtvoorwaarden zijn vastgelegd, is dat voor beide partijen bindend. Zo weten we van tevoren wat we van elkaar mogen verwachten. Dat werkt wel zo prettig. In overleg is uiteraard ook een kosteloze, korte proefcorrectie mogelijk.

Uurtarief tekstcorrectie/-redactie:                  € 65
Woordtarief studenten:                                    € 0,01 (met een starttarief van € 15 per tekst)

Vanaf 2021 zijn alle diensten van Tekstbureau Noord vrijgesteld van btw, op basis van de nieuwe kleine-ondernemingsregeling (KOR).